Izrada Strategije Općine Konavle za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2025.

U svrhu sustavnog poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom na području Konavala te održivosti rezultata projekta i nakon završetka, pri kraju provedbe projekta bit će izrađena Strategija Općine Konavle za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2025. Strategija će izraditi stručna multidicplinarna radna skupina, na temelju analize trenutnih potreba, provedene ankete o razini društvene svijesti o problematici i rezultata provedenog Okruglog stola. Cilj je postaviti temelj za provedbu dugoročnih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom.

Izrada Internet stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Zajednice sportova Općine Konavle.