Organizacija Okruglog stola na temu uključivosti i poboljšanja životnih uvjeta za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

Tema Okruglog stola bit će usmjerena na istraživanje trenutnih problema i potreba osoba s invaliditetom na području Općine Konavle, a sve u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i osiguranja ravnopravnog sudjelovanja u društvu. Okrugli stol će obuhvatiti minimalno 30 sudionika (stručnjake iz različitih društvenih područja te sve zainteresirane dionike kao i osobe s invaliditetom odnosno roditelje djece s teškoćama u razvoju), a rezultati će predstavljati podlogu za izradu lokalne Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Izrada Internet stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Zajednice sportova Općine Konavle.